Gurdwara Nanak Darbar Sahib

126 S. Cherry Street, Olathe, KS 66061

(913) 839-9100 GURDWARA SAHIB

https://facebook.com/GuruNanakDarbarSahib/

(913) 256-9498 SUCHA SINGH